класифікація вод за мінералізацією (за сумою йонів, що встановлені у воді хімічним аналізом)

класифікація вод за мінералізацією (за сумою йонів, що встановлені у воді хімічним аналізом)
классификация природных вод по минерализации (по сумме ионов, установленных в воде химическим анализом) - classification of natural waters according to mineralization (quantity of ions, determined in water by chemical analysis) - *Naturgewässerklassifikation nach der Mineralisation (Ionengehalt, bestimmt im Wasser mittels chemischer Analyse) – розподіл природних вод за мінералізацією. О.А.Алекін запропонував такий поділ природних вод за мінералізацією: 1) п р і с н і - до 1%о; 2) с о л о н у в а т і - 1-25%о; 3) з м о р с ь к о ю солоністю - 25-50%о; та р о з с о л и - вище 50%о. Існують градації мінералізації води й у вужчих межах, стосовно до певних водних об’єктів або районів. Така класифікація дає змогу провести розподіл природних вод в загальних рисах, не враховуючи особливостей відносного йонного складу. Однак урахування мінералізації води необхідне, тому ця класифікація повинна доповнювати класифікації, що основані на інших принципах.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Поможем сделать НИР

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»